ГЛАСУВАЙ ЗА ЛЮБИМИЯ КЛАС

6 Б клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

163Харесват този клас

7 Б клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

7 Б Клас Много Хубаво Клас

99Харесват този клас

5 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

97Харесват този клас

1 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

I група ЦОУД на СУ "Елин Пелин" с.Руен МИСИЯ-СУ „Елин Пелин” с.Руен да бъде гарант за качествен образователно- възпитателен процес с цел формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация. ВИЗИЯ-Дългогодишната история на СУ „Елин Пелин” с.Руен формира заслужено визията му на най-престижното училище в Община Руен, утвърдило се като средище на творчество и образованост с добрите си постижения на ДЗИ, спортни успехи и извънкласни дейности. СУ „Елин Пелин” е училище, гарантиращо знание за бъдещето.. ЦЕЛ-Утвърждаване престижа и облика на СУ „Елин Пелин” и изграждане на образовани и социално ангажирани личности с формирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.

90Харесват този клас

7 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

84Харесват този клас

3 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

Най-добрият клас!

55Харесват този клас

10 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

48Харесват този клас

8 Б клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

41Харесват този клас

2 А клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

2 ЦОУД- най добър клас

22Харесват този клас

11 Г клас - Средно училище "Елин Пелин"

Руен

10Харесват този клас

КЛАСЪТ, КОЙТО ТЪРСИШ ГО НЯМА?